Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008r. nastąpiło połączenie Centralnego Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Dotychczasowy zakres działalności Centralnego Laboratorium realizowany będzie w ramach Zakładu Przetwórstwa Ziemniaków i Skrobi Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.
 
Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki których podmiotem było Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego.
 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
Oddział Koncentratów Spożywczych
i Produktów Skrobiowych
Zakład Przetwórstwa Ziemniaków i Skrobi
ul. Starołęcka 40
61-361 Poznań
tel. (0 61) 873 19 70
fax (0 61) 873 19 80
e-mail: clpz@man.poznan.pl
 
 
 
 
Webmaster: TOKEN // Kodowanie polskich znaków: ISO 8859-2 // Ostatnia modyfikacja: 2.09.2008 l Created by Euromedia Productions l ENGLISH VERSION